Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
o Ochronie Danych Osobowych

Szanowni Państwo,

W nawiązaniu do przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy:

1. Administratorem / Podmiotem przetwarzającym Państwa dane osobowe jest X-SERWIS Sebastian Paliński, siedziba administratora: ul. Kościuszki 51, 59-700 Bolesławiec;

2. Przetwarzamy następujące dane: imiona i nazwiska, miejsca prowadzenia działalności gospodarczej i inne dane kontaktowe, dane gromadzone na kartach kierowców oraz w tachografach cyfrowych. Nie przetwarzamy danych wrażliwych ani danych osób małoletnich.

3. Dane osobowe przetwarzane będą:

– tylko i wyłącznie w celu realizacji usług świadczonych przez firmę X-SERWIS dla podmiotów gospodarczych.

4. Podstawą przetwarzania jest:

4.1. dobrowolna zgoda, wyrażona poprzez kontakt z nami – zgodnie Artykułem 6. Ust 1. lit a) RODO lub

4.2. umowa pomiędzy administratorem danych osobowych a osobą fizyczną, której dane są przetwarzane – zgodnie Artykułem 6. Ust 1. lit b) RODO lub

4.3. prawnie uzasadnione interesy realizowane przez X-SERWIS lub przez stronę trzecią – zgodnie Artykułem 6. Ust 1. lit f) RODO – na tej podstawie przetwarzamy informacje udostępnionej w rejestrach jawnych takich jak KRS, CEDIG, akta sądowe, REGON oraz innych powszechnie dostępnych informacji udostępnianych jawnie takich jak firmowe strony www, portale społecznościowe, materiały reklamowe i marketingowe.

5. Państwa dane osobowe będą przechowywane maksymalnie przez okres niezbędny dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów spółki lub ochrony Państwa danych osobowych.

6. Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz macie prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody.

7. W przypadku naruszenia przepisów ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) macie Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;

8. Nie podejmujemy decyzji opartych wyłącznie na zautomatyzowanym profilowaniu danych osobowych;

9. Posiadane dane osobowe zabezpieczamy przed niepowołanym dostępem osób trzecich. Dostęp do aplikacji zawierającej dane osobowe posiadają tylko uprawnione osoby i tylko w niezbędnym zakresie, zaś dostęp do systemów realizowany jest poprzez unikalny identyfikator i zabezpieczony jest hasłem dostępu.

10. W sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych można kontaktować się pisemnie na adres: ul. Kościuszki 51, 59-700 Bolesławiec, lub na adres poczty elektronicznej: serwis@x-serwis. com

Informujemy, że niniejsza wiadomość ma charakter informacyjny i została skierowana do osób powiązanych z firmą:

X – SERWIS Sebastian Paliński NIP: 6121522172 REGON: 020634278 ul. Tadeusza Kościuszki 51, 59-700 Bolesławiec.

Jeżeli nie jesteście Państwo adresatami niniejszej wiadomości uprzejmie prosimy o jej usunięcie.

Pozdrawiamy,

Zespół firmy X-SERWIS.