O systemie e-TOLL

Zajmujemy się montażem urządzeń ZSL i OBU dla obsługi systemu e-TOLL, czyli nowoczesnego rozwiązania poboru opłat za przejazd po płatnych odcinkach dróg w Polsce. System wchodzi w życie już 30 września i od tego czasu każdy użytkownik pojazdu, którego masa całkowita przewyższa 3,5 tony, będzie zobligowany do używania systemu e-TOLL do uiszczania opłaty za płatne odcinki autostrady.

Akceptujemy płatości we wszystkich rodzajach kart.